Záruka přesného měření
magnify icon
magnify icon
mail icon datel@datel.cz Ozveme se do 24 h
phone icon +420 775 225 941 Po - Pá 9.00 - 17.00
Kontakt

login icon Přihlásit se

Získejte přístup k individuálním cenám a možnosti přímého nákupu.

Požádat o založení účtu

Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Nemáte zatím svůj účet

Požádat o založení účtu

login icon Přihlásit se

Získejte přístup k individuálním cenám a možnosti přímého nákupu.

Požádat o založení účtu

Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Nemáte zatím svůj účet

Požádat o založení účtu

Zásady ochrany osobních údajů
 • Zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Podívejte se, jak nakládáme s vašimi daty

V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace o zpracování osobních údajů naší společností DATA ELEKTRONIK, spol. s r.o. Informace se týkají způsobu nakládání s osobními údaji na základě Vámi uděleného souhlasu či na základě právního základu pro zpracování osobních údajů.

1. Kdo bude vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost DATA ELEKTRONIK, spol. s r.o., IČO 60707186, se sídlem Jugoslávská 669/113, 613 00 Brno.

2. Jaké informace/osobní údaje o našich klientech zpracováváme?

Údaje, které zpracováváme na základě souhlasu či právního základu jsou následující:

 • jméno a příjmení u fyzických osob, název u společnosti,
 • identifikační číslo společnosti, rodné číslo fyzických osob při zapůjčení měřidel,
 • kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail),
 • jméno, příjmení a pracovní pozice oprávněných osob (nezbytné pro komunikaci v rámci plnění služeb),
 • informace o využívání našich produktů a služeb včetně historie objednávek

3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od klientů a z veřejných zdrojů (zejména Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, a.j.).

4. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje klientů?

Kontaktní údaje našich klientů zpracováváme především za účelem plnění uzavřených smluv.

Nicméně kontaktní údaje našich klientů využíváme také za účelem zasílání obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních produktů a služeb. Jedná se vesměs o produkty a služby podobné těm, které jsme již klientovi poskytli. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát tento účel využití již původně neodmítl.

Každý má právo kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení zasláním zprávy na e-mail datel@datel.cz.

Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uživateli i klienty komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek).

4. Jak osobní údaje zpracováváme?

Společnost DATA ELEKTRONIK, spol. s r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům a vedení společnosti DATA ELEKTRONIK, spol. s r.o. či oprávněným zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Aktuální seznam našich zpracovatelů:

Název subjektu Identifikační číslo Důvod zpracování osobních údajů
Seyfor, a. s. 01572377 fakturační systém
TaxProm, s.r.o. 29298423 zpracování účetnictví
Webglobe, s.r.o. 26159708 poskytovatel hostingu našich webových stránek
wflow.com Czech Republic s.r.o. 07212241 cloudová automatizace účetnictví
GOOGLE IRELAND LIMITED IE6388047V webová analytika, remarketing
MailChimp EU372008134 nástroj na zasílání hromadných e-mailů
Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. 61329266 databáze příjemců námi zasílaných zásilek
Rotronic AG CHE-105.835.768 cloudový monitorovací systém RMS
Textmagic Ltd. GB851556810 zasílání SMS zpráv a e-mailů

5. Externí reklamní systémy

Naše webové stránky www.datel.cz využívají technologie retargetingu od služby Google Ads provozované společností GOOGLE IRELAND LIMITED. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti GOOGLE IRELAND LIMITED.

6. Soubory Cookies

Naše webové stránky www.datel.cz pro svou činnost využívají takzvané „cookies“. Web dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované zejména společnostmi Google, Inc. (dále jen „Google“) nebo Facebook Inc. (dále spolu jako „jiné společnosti“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

 • Jedná se o textové soubory, které slouží k měření návštěvnosti webu www.datel.cz, k přizpůsobení zobrazení webových stránek a pro cílení reklamy. Tyto soubory cookies odešle konkrétní navštívená stránka do Vašeho prohlížeče a umožní nám zaznamenat informace o Vaší návštěvě, rozpoznat Vaše zařízení apod.
 • Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google, jinými společnostmi a naší společností, a to způsobem a k účelům uvedeným níže.

Jaké cookies a pro jaké účely využíváme?

 • Naše webové stránky používají relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve Vašem zařízení do skončení doby jejich platnosti, nebo dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá web, jsou buď cookies první strany nebo cookies třetích stran.

 • Cookies první strany -tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu. Jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies. Mohou být dočasné nebo trvalé.
 • Cookies třetích stran - tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu. Tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro Vás reklamu na míru. Jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies.

Konkrétní využívané typy cookies a jejich účel:

 • Nezbytné cookies - tyto cookies umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí. Tyto cookies Vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje.
 • Výkonnostní cookies - tyto cookies slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní a další obdobné informace). Údaje získané těmito cookies jsou anonymní.
 • Funkční cookies - tyto cookies slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace a podobně. Prostřednictvím funkčních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů.
 • Cílené a reklamní cookies - tyto cookies slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně. Prostřednictvím reklamních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz a s poradci.

Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

 • Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

7. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

 • Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a do doby, než pominou veškeré právní základy pro zpracování osobních údajů nebo do odvolání souhlasu. Po takto ukončených oprávnění pro zpracování osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

8. Jak osobní údaje chráníme?

DATA ELEKTRONIK, spol. s r.o. přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.Osobní údaje jsou u nás pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. K ochraně osobních údajů používáme tyto zabezpečovací prvky:

 • Šifrovanou komunikaci
 • Počítače, servery, síťové disky, fyzické dokumenty sloužící k ukládání osobních údajů máme uchovány v bezpečném prostředí
 • Veškerá úložiště jsou opatřena unikátními přístupovými hesly
 • Ve všech našich zařízeních máme nainstalované antiviry
 • Přístup k osobním údajům je udělen jen pracovníkům, či smluvním partnerům, kteří je potřebují k výkonu práce na principu „nutnosti“ (např. účtování, zákaznický servis, aj.). Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 • Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem.

Na vyžádání je společnost DATA ELEKTRONIK, spol. s r.o. povinna poskytnout vaše osobní údaje státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné, apod.).

9. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům

 • Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na datel@datel.cz).

Právo na opravu

 • Pokud subjekt zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

 • Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné a skončila naše archivační doba, automaticky osobní údaje mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování

 • Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat na e-mail na datel@datel.cz), pokud:
  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo vznést námitku

 • Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že DATA ELEKTRONIK, spol. s r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat DATA ELEKTRONIK, spol. s r.o. o vysvětlení nebo požadovat, aby DATA ELEKTRONIK, spol. s r.o. odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li DATA ELEKTRONIK, spol. s r.o. žádosti podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

 • DATA ELEKTRONIK, spol. s r.o.
 • Jugoslávská 669/113, 613 00 Brno
 • datel@datel.cz
 • +420 775 225 941

11. Závěr

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 8. 4. 2024. a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách www.datel.cz. Společnost DATA ELEKTRONIK, spol. s r.o. je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro změnu podmínek používání služeb DATA ELEKTRONIK, spol. s r.o.

NEJPŘESNĚJŠÍ MĚŘIDLA NA TRHU

NEJPŘESNĚJŠÍ MĚŘIDLA
NA TRHU

Specializujeme se na špičkové měřicí přístroje do těch nejnáročnějších aplikací. Do našeho portfolia proto vybíráme ty nejpřesnější a nejspolehlivější přístroje ze světového trhu.

VYŘEŠÍME I KOMPLIKOVANÉ A ATYPICKÉ POŽADAVKY

VYŘEŠÍME I KOMPLIKOVANÉ A ATYPICKÉ POŽADAVKY

Máme rádi výzvy a nezalekneme se ani atypických požadavků. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a snažíme se nabídnout řešení na míru.

ŠPIČKOVĚ VYBAVENÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

ŠPIČKOVĚ VYBAVENÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

V naší laboratoři máme velice přísné požadavky na vybavení, které pořizujeme. Díky tomu můžeme nabídnout profesionální kalibraci a justáž mnoha typů měřidel.

VÍCE NEŽ 30 LET NA TRHU

VÍCE NEŽ
30 LET
NA TRHU

Za více než 30 let na trhu jsme získali řadu zkušeností, které neustále přetavujeme do kvality námi dodávaných řešení.

RYCHLÝ A ODBORNÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS

RYCHLÝ A ODBORNÝ AUTORIZOVANÝ
SERVIS

Poskytujeme kompletní záruční i pozáruční servis pro naše produkty. Díky našemu servisnímu středisku v Brně zajistíme rychlou opravu bez zdlouhavého odesílání přístrojů do zahraničí.

Kontaktní formulář

S čím vám můžeme pomoct?

Využijte kontaktní formulář pro jakýkoliv dotaz či připomínku

Ozveme se nejpozději následující pracovní den

O vaše data je u nás postaráno. Přečtěte si naše podmínky pro ochranu os. údajů.

Ing. Tomáš Pokorný

Manažer obchodu, jednatel

Rádi se s vámi domluvíme na nezávazném setkání u vás v provozu. Nejlépe tak pochopíme vaše potřeby v oblasti měření a automatizace.

contact icon

Rádi se s vámi sejdeme i online na platformě MS Teams

Ing. Tomáš Pokorný